Specialisaties

  • Rationele Emotieve Therapie (R.E.T.)
  • Contextuele therapie

speciale werkvormen:

  • werken met een contract tussen drie partijen bij problemen met verslaving: werknemer-werkgever-therapeut leggen afspraken vast voor een behandeling
  • verslavingstherapie

- RET (Rationele Emotieve Therapie)

Dit is gebaseerd op de filosofie dat een groot deel van de problemen waar mensen mee kampen veroorzaakt wordt door een niet-realistische manier van denken. Door stil te staan bij vanzelfsprekende gedachtes kan men gaan inzien dat deze niet (meer) kloppen. Rationeel denken geeft een frisse kijk op vastgeroeste patronen.

- Contextuele therapie

In het gezin waarin we geboren zijn hebben we veel over het leven geleerd. Actuele problemen kunnen daarmee te maken hebben. De vanzelfsprekende verbondenheid met (groot)ouders, kinderen en andere familieleden kan door teleurstellingen in het verleden minder betrouwbaar geworden zijn. Contextuele therapie maakt gebruik van deze verbondenheid. Op een andere manier met elkaar praten of op een andere manier naar de feiten leren kijken kan de basis vormen voor een persoonlijke groei. Hierdoor kan anders met de actuele problemen worden omgegaan.

- Contract tussen drie partijen bij problemen met verslaving op het werk

Soms verliezen werknemers de controle over bijvoorbeeld drankgebruik, gokken of surfen op internet. Er is dan sprake van een verslaving. Een verslaving kan lichamelijk of geestelijk zijn en wordt meestal veroorzaakt door persoonlijke of sociale factoren. Het gevolg van een verslaving kan groot zijn, niet alleen in de privésfeer, maar ook op het werk.

Ineke Elbers werkt bij verslavingsproblemen op het werk een contract tussen drie partijen. Samen met werkgever en werknemer kijkt zij wat de ernst van de verslaving is. Met de werknemer bekijkt zij wat hoe dit kan worden aangepakt en hoe een terugval kan worden voorkomen. Snelheid en discretie zijn hierbij kernwoorden.
Er wordt een overeenkomst gesloten tussen werkgever, werknemer en Ineke Elbers waarin wordt vastgelegd dat Ineke Elbers de werknemer begeleidt bij het verslavingsprobleem.
Het doel van de behandeling is dat de werknemer bij zijn functioneren niet meer wordt gehinderd door een verslaving. De werkgever verplicht zich tot het betalen van de kosten en de werknemer verplicht zich de behandeling te volgen. De werkgever wordt door Ineke Elbers geïnformeerd als de werknemer de behandeling stopt en dus eigenlijk het contract verbreekt.

- Verslavingstherapie

U hoeft niet te wachten tot uw werkgever stappen onderneemt of uw partner zegt “tot hier en niet verder”. U kunt bij Ineke Elbers terecht voor individuele verslavingstherapie. Samen met Ineke wordt gekeken wat er aan de basis van de verslaving ligt en hoe dit kan worden aangepakt.

Ineke Elbers
Grindweg naar Hontenisse 10
4589 KN Ossenisse (gem. Hulst)
T. 0114 681931
M. 06 51846830
E. info@ineke-elbers.nl
I. www.ineke-elbers.nl

Copyright © 2015. All Rights Reserved.