Werkwijze

Ineke Elbers werkt individueel, met partnerrelaties en met gezinnen.

Individueel:

Ieder van ons ontwikkelt als kind een strategie om zich in het leven staande te houden, om de liefde, erkenning te krijgen die we nodig hebben. De een heeft daar meer complexe strategieën voor nodig dan de ander enerzijds omdat de situatie dit vraagt anderzijds door iemands karakterstructuur. Vaak gaan deze overlevingsstrategieën ons in het latere leven dwars zitten, wat vroeger effectief was werkt nu niet meer. De overlevingsstrategie wordt een valkuil.

Bijvoorbeeld: om aandacht van papa en mama te krijgen helpt het om te lachen, lief te zijn, te presteren of om lastig te zijn, boos te worden of te huilen.
In ons latere leven kan ons dit dwars gaan zitten: door te lief te zijn denken we te weinig aan ons zelf, door te willen presteren vergeten we andere belangrijke zaken, door lastig te zijn kunnen we voor ons belangrijke mensen verliezen. Ieder heeft zo zijn eigen valkuil ontwikkeld.

In mijn wijze van werken is dat waar ik eerst naar zoek: of het nu gaat om coachen in een loopbaan, een relatie die in een crisis raakt, een depressie, moeilijkheden op school of een verslavingsprobleem: steeds is de vraag: wat is úw valkuil?

In de eerste gesprekken gaan we samen zoeken naar uw overlevingsstrategie, die later uw valkuil is geworden. Gaandeweg zal het op die manier duidelijker worden wat uw valkuil is en met welke strategie u op een veel handiger manier in staat zult zijn om uw doel te bereiken.

Partnerrelaties:

Wat is de valkuil van ieder afzonderlijk? Wat heeft u aangetrokken in de ander en waardoor ontstonden begonnen de irritaties? B.v. een moeilijke prater wordt aangetrokken door een enthousiaste prater; de enthousiaste prater door de luisteraar. Een initiatiefrijk persoon wordt aangetrokken door een volger; de volger door de leider. Vervolgens kan dit punt gaan draaien in de relatie:Wat eerst fijn voelde, voelt na verloop van tijd juist vervelend. De enthousiaste prater voelt als een slechte luisteraar, de moeilijke prater als een saai persoon: de beide partners duwen elkaar stukje bij beetje in een negatief patroon: de prater gaat nog meer praten, de zwijger nog meer zwijgen. We gaan zoeken naar die valkuil in de relatie, deze benoemen en een strategie zoeken er anders mee om te gaan.

Gezinsgesprekken:

Wat is de positie van ieder gezinslid in het gezin? Bijvoorbeeld het slachtoffer, de zondebok, de verzorger, de sfeermaker? En wat kost dit aan persoonlijke energie? Zien de andere gezinsleden de moeite die het gezinslid doet om het gezin in stand te houden? En wat is de valkuil? Hoe kunnen de gezinsleden leren hiermee anders om te gaan.

Ineke Elbers
Grindweg naar Hontenisse 10
4589 KN Ossenisse (gem. Hulst)
T. 0114 681931
M. 06 51846830
E. info@ineke-elbers.nl
I. www.ineke-elbers.nl

Copyright © 2015. All Rights Reserved.